SR-Bank dumper offshoreaksjer

Supplybåter til kai i Vågen i Stavanger. Foto: Finansavisen

Sparebank 1 SR-Bank har tatt veien fra långiver til aksjonær i supply. Nå selges aksjene unna på svært lave nivåer.

Flere norske banker har endt opp som storeiere i kriserammede offshorerederier etter at gjeld har blitt konvertert til egenkapital gjennom flere runder med restruktureringer.Stavanger-baserte Sparebank 1 SR-Bank er en av disse.I slutten av august dukket banken opp som den femte største aksjonæren i Havila Shipping med 317.033 aksjer.Bakgrunnen var konvertering av gjeld i forbindelse med salget av forsyningsskipet «Havila Fortress».I tillegg har obligasjonsfondet SR-Bank Kreditt vært en betydelig aksjonær i gigantrederiet Solstad Offshore (tidligere Solstad Farstad) etter restruktureringen som endte med sammenslåingen av Farstad Shipping, Deep Sea Supply og Solstad Offshore som allerede hadde tatt over Rem Offshore.Med drøyt 2 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,7 prosent, har obligasjonsfondet inntil nylig vært den trettende største aksjonæren i Solstad Offshore - fondets eneste aksje.- Ingen interesse av eierskapet Nå er imidlertid SR-Bank ferdig med rollen som supply-aksjonær.Den seneste tiden har både SR-Bank og fondet SR-Bank Kreditt begynt å selge seg ned.I forrige uke dumpet SR-Bank Kreditt 803.416 aksjer i Solstad Offshore, og reduserte dermed eierandelen sin til 0,43 prosent.Samtidig solgte SR-Bank vel 100.000 Havila-aksjer, noe som betyr at banken har redusert eierandelen sin i det Fosnavåg-baserte rederiet med nesten to tredjedeler siden utgangen av august.- Transaksjonen der vi selger aksjer ervervet gjennom konvertering av lån er en helt naturlig del av engasjementshåndteringen vår, sier kommunikasjonsdirektør Thor Christian Haugland i SR-Bank på telefon fra San Francisco. Haugland bekrefter at planen er å selge seg helt ut.- Vi har ingen interesse av å sitte med det eierskapet, sier han. Når det gjelder aksjene som er solgt av SR-Bank Kreditt, forteller han at det er gjort på bakgrunn av en helt ordinær vurdering av porteføljesammensetningen. Verdien av aksjeposten i Solstad Offshore er nå på 3,7 millioner kroner, mens de drøyt 120.000 Havila-aksjene er verdt rundt 788.000 kroner.Suboptimal timingTil tross for at det dreier seg om relativt beskjedne beløp, er det ikke til å legge skjul på at timingen likevel kunne vært en god del bedre.Siden SR-Bank mottok aksjene i Havila Shipping for en drøy måned siden er aksjekursen ned med rundt 30 prosent. Torsdag når aksjen ny «all time low» på Oslo Børs.Når det gjelder Solstad Offshore er aksjen ned rundt 35 prosent siden den nådde foreløpig årsbeste i juni på 7,21 kroner. Siden nyttår er fallet på vel 22 prosent.Haugland sier det er gjort vurderinger i forhold til kost/nytte når det gjelder tidspunktet for realisering av verdiene. Tiden får vise om timingen var god eller ei, men en sparebank har uansett viktigere oppgaver enn å være aksjonær i et offshorerederi og et obligasjonsfond er nettopp det det er – et fond som investerer i obligasjoner, ikke aksjer.


Les også