Statkraft: - Sterkt resultat

- Statkraft hadde et sterkt underliggende resultat og en solid kontantstrøm fra drift, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft oppnådde et resultat etter skatt på 1.265 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 1.783 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Se presentasjonen LIVE fra klokken 09:00 Resultatet før skatt endte på 2.793 millioner kroner, mot 1.990 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Underliggende driftsresultat ble 2.679 millioner kroner, mot 1.437 millioner kroner i 3. kvartal 2017.Økningen var drevet av høyere nordiske kraftpriser, men ble delvis motvirket av negative effekter knyttet til energikontrakter.Netto driftsinntekter ble på 5.656 millioner kroner, mot 4.650 millioner kroner i tilsvarende periode året før.Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 50,5 EUR/MWh, en økning på 77 prosent sammenlignet med prisnivået i samme kvartal i 2017. Statkrafts totale kraftproduksjon var 13,1 TWh, en nedgang på 0,4 TWh. - Statkraft hadde et sterkt underliggende resultat og en solid kontantstrøm fra drift. Dette bidrar til å gi Statkraft en sterk finansiell posisjon som muliggjør den planlagte veksten innen fornybar energi, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen. Statkrafts eierandel på 49 prosent i Istad og en mindre aksjebeholdning i BKK ble solgt i tredje kvartal.  Dette ga en gevinst på 271 millioner kroner.Les hele rapporten og presentasjonen her