Storebrand slår forventningene

- Storebrands tall for 3. kvartal er preget av styrket soliditet, sterke forsikringsresultater og et godt underliggende driftsresultat.

Storebrand melder om et resultat etter skatt på 526 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 698 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 496 millioner kroner.Resultat per aksje ble 1,12 kroner, mot 1,55 kroner ved samme korsvei i 2017. Resultatet før skatt ble 755 millioner kroner, sammenlignet med 672 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 627 millioner kroner.Konsernresultatet før amortisering og nedskrivning ble 853 millioner kroner, mot 773 millioner kroner året før.Godt kvartalDriftsresultatet i 3. kvartal var 685 millioner kroner, en økning på 9 prosent sammenliknet med 3. kvartal i fjor.Inntektene vokste med 6 prosent sammenlignet med samme periode året før (justert for valutaendringer og Skagen) og premieinntektene beløp seg til 7.315 millioner kroner, sammenlignet med 6.302 millioner kroner i 3. kvartal 2017.Vekst i sparevolum kombinert med god kostnadskontroll og utvikling i risikoresultat innenfor forsikring bidrar positivt til resultatet.Kapitalforvaltningsvirksomheten vokste med 99 milliarder kroner (16 prosent) sammenlignet med samme periode året før.Veksten i tjenestepensjon var på 18 prozent, og Storebrand er ledende i innskuddspensjonsmarkedet i Norge med en markedsandel på 31 prosent, fremgår det av kvartalsrapporten.- Storebrands tall for 3. kvartal er preget av styrket soliditet, sterke forsikringsresultater og et godt underliggende driftsresultat. God avkastning til kundene våre og premievekst gir vekst i topplinjen, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.Solvensmargin var 169 prosent per 3. kvartal 2018 og positivt påvirket av et sterkt resultat og stigende markedsrenter, heter det i rapporten.Storebrand ASA, 3. kvartal 2018· Konsernresultat på NOK 853 millioner i 3. kvartal 2018 og NOK 2 595 millioner hittil i år· God vekst i sparevolum· Resultatet positivt påvirket av sterke forsikringsresultater og lave kostnader· Økt solvensmargin til 169 prosentHer er rapporten og presentasjonen Supplerende informasjon