Storfusjon: Vil kjøpe tilbake oljegjeld på over 2 milliarder

Fondsforvalter Nils Hast hadde rett da han spådde at han ikke fikk beholde obligasjonene i Point Resources særlig lenge.

I sommer kom nyheten om at oljeselskapene Point Resources og Eni Norge slår seg sammen til et selskap med navnet Vår Energi AS.Det førte til en kraftig oppgang i markedskursen til førstnevntes senior usikrede obligasjonslån på 250 millioner dollar, tilsvarende drøyt to milliarder kroner, med forfall i 2024.Les også: Kursfest etter ny oljefusjonSamme dag steg kursen med hele 11,4 prosent. –Ikke akkurat dagligdags, var Fondsfinans-forvalter Erlend Lødemels kommentar til oppgangen. Forvalter Nils Hast i Odin-fondene omtalte i likhet med Lødemel nyheten som svært positiv.Han sa imidlertid til Hegnar.no at han hadde vanskelig for å tro at eierne av Point-obligasjoner ville få gleden av å være nettopp det helt frem til forfall i 2024.- Det er nok sannsynlig at Eni og Vår Energi ønsker å ta ut vårt obligasjonslån. I så måte er det synd fordi en bra obligasjonsutsteder forsvinner fra markedet, sa Odin-forvalteren.Samme dag som uttalelsen falt, kom Point Resources med ytterligere informasjon til obligasjonseierne.I et brev sendt til Nordic Trustee, skrev selskapets finansdirektør Thomas Bjørgo at selskapene vil gjøre en vurdering av gjeldstrukturen til det sammenslåtte selskapet og «henvende seg til kreditorer og kredittmarkedet i rimelig tid».Kjøper tilbake for å unngå misligholdNå har henvendelsen kommet. Som følge av fusjonen vil Point Resources havne i teknisk mislighold som følge av at morselskapet ikke lenger eier 100 prosent av aksjene i selskapet.For å unngå det søker nå selskapet obligasjonseiernes velsignelse til – som ventet av Hast i Odinfondene – å kjøpe tilbake obligasjonene gjennom inkluderingen av en ny callopsjon i henhold til lånebetingelsene. Prisen oppgis til 115,044 prosent av pålydende pluss påløpte og ubetalte renter.Alternativt, dersom ikke det forslaget godkjennes, vil selskapet lansere et kontantanbud der investorene kan tilby obligasjonene til 114,69 prosent av pålydende.Dersom ingen av forslagene resulterer i at obligasjonslånet blir fullt ut innløst, har selskapet et tredje alternativ i ermet.Målet er å fullføre fusjonen 10. desember, en milepæl som nærmer seg med stormskritt.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også