Strongpoint med europeisk avtale

Strongpoint skal levere mer enn 1.200 verditransportvesker .

Strongpoint melder at selskapet er er valgt som leverandør av mer enn 1.200 verditransportvesker (CIT cases). Oppdragsgiver er et ledende europeisk verditransportselskap. Leveransene er ventet å starte i 4. kvartal, mens de skal være gjennomført i løpet av 1. kvartal 2019.