Svakere bunnlinje for SpareBank 1 Østfold Akershus

Men renteinntektene vokste i perioden.

SpareBank 1 Østfold Akershus (konsern) melder om et resultat etter skatt på 86,29 millioner kroner i 3. kvartal 2018, ned fra 98,01 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Resultat per egenkapitalbevis ble 6,52 kroner, mot 8,09 kroner ved samme korsvei i fjor. Resultat før skatt ble 107,05 millioner kroner i kvartalet, mot 116,99 millioner kroner i 3. kvartal 2017.Netto renteinntekter beløp seg til 96,53 millioner kroner, opp fra 91,62 millioner kroner i tilsvarende periode året før.Her er rapporten og presentasjonen.