Sveaas god for 5,8 milliarder

Christen Sveaas’ Kistefos har en verdijustert egenkapital som er minst 1,2 mer enn på samme tid i fjor.

(Finansavisen.no): Kistefos er i markedet for å låne opp ytterligere 200 millioner kroner på sitt obligasjonslån med løpetid frem til november 2021. I fjor ble det trukket opp 600 millioner kroner på dette lånet, som har en ramme på 1 milliard kroner. I sommer ble lånet økt til 800 millioner kroner.Meglerhusene ABG Sundal Collier og DNB Markets har fått i oppdrag å arrangere investormøter neste uke. Nettoprovenyet fra låneopptrekket skal ifølge en børsmelding brukes til generelle selskapsformål, skriver Finansavisen. Kistefos-konsernet hadde en positiv utvikling i fjor, noe som avspeiles i formuen til forretningsmannen og kunstentusiasten Christen Sveaas. I høst verdivurderte Kapital hans formue til 5,5 milliarder kroner, en økning på 400 millioner kroner fra samme tid ifjor.Stor gevinstKapital viste til at investeringsselskapet i fjor innkasserte gevinster på 242 millioner for salget av Phonero og 117 millioner kroner for salget av Infront. I tillegg leverte en av Kistefos’ store satsinger, Advanzia Bank, sitt beste resultat noensinne, ifølg avisen. Advanzia er Kistefos’ mest verdifulle enkeltinvestering og står for litt under halvparten av porteføljeverdiene. Kredittkortbanken passerte i 2017 én million kunder og fortsetter veksten i europeiske markeder, skriver Finansavisen. Viking Supply Ships belastet konsernresultatet med et dundrende underskudd i 2017, men i august meldte Sveaas’ offshore serviceskipsrederi at det har solgt tre isbrytere ankerhåndteringsfartøyer (AHTS-ere). Det førte til en kursoppgang på 469 prosent for rederiet på Stockholm-børsen, ifølge avisen. Selger flere skipSiden salget, som vil gi Viking Supply Ships en gevinst på 274 millioner dollar (2,24 milliarder kroner), ble offentliggjort har aksjekursen steget fra 22 til 205 svenske kroner. Det har løftet børsverdien av selskapet til 1,6 milliarder svenske kroner, ifølge Finansavisen. Sveaas/Kistefos eier 78,3 prosent av rederiet. Når salgsprovenyet for skipene er inne på konto, reduseres Kistefos’ nettogjeld til tilnærmet null.Supplyrederiet markedsfører nå ytterligere en standard ankerhåndterer og to plattformforsyningsskip for salg. Det vil redusere flåten til fire ankerhåndteringsbåter som alle har såkalt isklasse.Porteføljeverdi på 7,5 mrd.Kistefos mener at porteføljen det eier har en verdi på rundt 7,5 milliarder kroner basert på selskapets egne interne vurderinger.Når det korrigeres for gjeld og kontanter havner den verdijusterte egenkapitalen på 5,8 milliarder kroner, en økning på mellom 26 og 35 prosent fra samme tid i fjor.Spriket på mellom 4,3 og 4,6 milliarder kroner for den verdijusterte egenkapitalen i fjor høst har sammenheng med hvilken multippel man benyttet ved verdsettelse, ifølge Finansavsien.