Tapssluk på Karl Johan: 57 mill. i minus for rocke-restaurant

På tampen av 2005 ble det verdenskjente konseptet etablert i Norge. Dette skulle vise seg å bli en dundrende fiasko.

Tross gjentatte lovnader om fokus på kostnadskontroll, nye markedsplaner og diverse utskiftninger i toppen har Hard Rock Cafe i Oslo drevet med store underskudd i en årrekke, skriver Kapital.På tampen av 2005 ble det verdenskjente konseptet etablert også i Norge, noe som ifølge bladet skulle vise seg å bli en dundrende fiasko, i hvert fall hvis man legger regnskapstallene til den norske virksomheten til grunn.En gjennomgang bladet har gjort, viser at det norske driftsselskapet har tapt penger 11 av 13 år siden oppstarten i 2005. Det akkumulerte tapet for virksomheten i Norge er på nærmere 57 millioner kroner. Fjoråret alene bragte med seg en rød bunnlinje på i størrelsesorden 4,7 millioner kroner, omtrent i tråd med året i forveien. Og året før det igjen.Aksjekapitalen taptArbeidet med å etablere Hard Rock i paradegaten Karl Johan har egentlig aldri vært lønnsomt, skriver Kapital. Det skulle gå fem år med til dels store tap før virksomheten kastet av seg et første, moderat overskudd. Den opprinnelige innskutte egenkapitalen blåste bort allerede i løpet av det første året, og driftsselskapet har lenge hatt mer gjeld enn det er i stand til å innfri med egne midler.I 2005 skrev revisor følgende:«Vi vil presisere at selskapets aksjekapital er tapt, og fremtidig drift vil være avhengig av vesentlig resultatforbedring, ytterligere lånefinansiering og tilførsel av ny egenkapital.»Siden den gang har imidlertid situasjonen ifølge bladet forverret seg betraktelig. Ved utgangen av fjoråret var egenkapitalen negativ med mer enn 55 millioner kroner.Virksomheten blir holdt flytende ved hjelp av lån, hovedsakelig et ansvarlig lån fra morselskapet. Den samlede gjelden har vokst til over 68 millioner kroner.Strategi på strategiDet har tilsynelatende ikke stått på forsøkene. Årsrapportene, lest i ettertid, er fortegnelse over unnskyldninger og til dels luftige vyer, skriver Kapital.«Styret har et positivt syn på resultatene fremover», er en gjenganger.Etter et lite pusterom i 2011, det foreløpig siste året da Hard Rock i Oslo drev med overskudd, skrev for eksempel styret at «kostnadene er under kontroll, og selskapet jobber med å tiltrekke seg turister ved bruk av mer markedsføring enn tidligere».Selskapet arbeidet også med å effektivisere innkjøpene og fulgte angivelig balansen med argusøyne for å «forhindre negative trender». Men over de neste seks årene skulle det vise seg å tape mer enn 33 millioner kroner, ifølge Kapital.Ingen kommentarHard Rock i Oslo har de siste årene vært et heleid datterselskap av svenske Nordic Restaurant Group, som driver et knippe restauranter i Göteborg og de nordiske hovedstedene. Dette inkluderer også Hard Rock-filialer i Stockholm og Helsinki. Heller ikke dette selskapet går spesielt bra, og årsresultatene har vært negative fire av de fem siste årene.Nordic Restaurant Groups største aksjonær er igjen et holdingselskap kalt Atomen Konsult. Investeringsselskapet Optinator oppgir også eierskap i Nordic Restaurant Group på sine nettsider.Kapital har vært i kontakt med daglig leder ved Hard Rock Cafe i Oslo, samt mangeårig styreleder Lars Erik Morberg. Sistnevnte sitter også i styret til Atomen Konsult. Ingen av disse ønsker å kommentere saken.Morberg og Opinator viser til Anders Stefan Winblad, finansdirektør i morselskapet, som ikke har besvart bladets henvendelser.