Targovax med fersk oppdatering

Targovax har lagt frem resultater fra sin siste studie.

Targovax har nå lagt frem data fra fase I/II-studien TG01 med 32 pasienter, opplyses det i en melding.Median sykdomsfri overlevelse (DSF) var på 16,1 måneder, og 19,5 måneder for andre pasientkohort som mottok en optimalisert dosering. DFS ble målt fra pasientene ble operert.Ifølge meldingen er DFS-resultatene oppmuntrende sammenlignet med historiske kontroller, som har rapportert en median DFS på rundt 13 måneder i lignende pasientpopulasjoner.Targovax arrangerer kapitalmarkedsdag mandag. Se presentasjonen LIVE her fra kl. 08.30! Første kohort, som hadde 19 deltakere, fikk mest TG01-injeksjoner før og under cellegift, mens andre kohort hadde 13 deltakere og og mottok flere injeksjoner etter fullført cellegift.- Vi har i denne studien vist sterk immunaktivering og signal på klinisk effekt for TG01 i pasienter med operert kreft i bukspyttkjertelen. Lengden på både overlevelse og tiden det tok før pasientene fikk tilbakefall styrker vår tro på at TG01 kan bli et verdifullt behandlingsalternativ for denne pasientgruppen i framtiden, sier medisinsk direktør i Targovax, Magnus Jäderberg, i en kommentar.Han trekker frem at selv om antallet pasienter er forholdsvis lavt, ser effekten på både overlevelse og tilbakefall ut til å være større i den andre kohorten. Han mener dette tyder på at vaksinasjon i etterkant av cellegift er viktig.Les hele meldingen her.