Tradere ser muligheter i børskorreksjonen

Ekspertene er uenige om sine anslag om fremtiden etter at verdens børser opplevde en saftig korreksjon på torsdag. Tradere ser muligheter i større usikkerhet.  

Henrik Sommerfelt, sjef for CMC i Norge. Foto: CMC

Onsdag ble en marerittdag på Wall Street der alle de store indeksene falt til nivåer vi ikke har sett på lang tid. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt 4,08 prosent, som er det største fallet siden juli 2016, mens Dow Jones og S&P 500 opplevde sitt største fall siden februar. Flere eksperter mener fallet skyldes økte renter på den amerikanske statsobligasjonsrenten, «tiåringen», som onsdag kveld var rett over 3,24 prosent. Dette er nesten dobbelt så mye som for to år siden. Når amerikansk økonomi går bra øker forventingen om fremtidige rentehevinger og tiåringen stiger.Trekker pengene ut av markedetParadoksalt nok fører dette til at flere vil trekke pengene sine ut av aksjemarkedet og heller plassere midlene i «sikre» statsobligasjoner, hvilket betyr at markedene faktisk faller som et resultat av at økonomien går bra.Når etterspørselen etter statsobligasjoner stiger derimot, faller tiåringen, og det vil relativt sett bli mer attraktivt å plassere pengene i aksjer igjen. Dette kan medføre en rykk og napp-effekt i markedet. De virkelige faresignalene oppstår når rentene stiger parallelt med at man venter svakere økonomisk vekst. Dog er det ingenting som tyder på dette.Det globale børsfallet spredte seg også til Oslo Børs som endte ned 2,55 prosent på torsdag. Dette var en sterkere reaksjon enn vi så i andre europeiske land som Tyskland, Storbritannia og Sverige, hvor hovedindeksene henholdsvis falt med 0,91, 1,50 og 1,45 prosent. Bakgrunnen for at Oslo Børs opplever et sterkere fall er at børsen er sterkt råvarepreget, og oljeprisen falt med fire dollar per fat på noen få dager.Med det fikk vi en reversering av noe av oppgangen som indekstunge selskaper som Equinor og Aker BP har opplevd med stigende oljepriser de siste ukene. Mørke skyer på himmelenSelv om motvinden virker å ha løyet noe for markedene på fredag, er det fortsatt noen mørke skyer i horisonten. Handelskrigen mellom USA og Kina skaper stadig større usikkerhet i markedet. Vi har ennå ikke sett konsekvensen av Brexit og at Italia budsjetterer med stadig høyere handelsunderskudd. I tillegg er aksjene prisgitt videre resultatfest på Wall Street når selskapene over de neste ukene skal legge frem sine kvartalstall for tredje kvartal.Dersom selskapene presenterer svakere tall enn ventet, kan fallhøyden bli stor. Den psykologiske faktoren kan også bli avgjørende. Aksjemarkedene er inne i en historisk lang oppgangsperiode, og det er uvanlig at disse varer lenger enn ti år. Dette får investorene til å frykte en nært forestående resesjon, som igjen kan føre til at negative nyheter forsterkes av større uro og frykt enn vanlig.Tredje kvartalsrapporteringen over de neste ukene blir utvilsomt viktig å følge med på.