Tre nye Sparebank 1-favoritter

Meglerhus stokker om.

Sparebank 1 Markets tar Elkem og Golden Ocean ut av sin ukentlige portefølje av anbefalte aksjer.Tre aksjer innInn kommer Evry, Kitron og Orkla.- Vi tror på 7,0 prosent årlig vekst i resultat per aksje (EPS) fra 2018-20, og synes prisingen relativt til peers er attraktiv. Antar man sammenlignbar finansiell gjeldsgrad som konkurrentene, handler Orkla i underkant av 15 ganger inntjening for 2019, mens peers er på 18-gangeren. Historisk har Orkla handlet på linje. Kombinasjonen veksttiltak, kostnadskutt og bedre kapitalisering gjør oss positive, skriver meglerhuset i sin rapport.Orkla har for øvrig kapitalmarkedsdag onsdag denne uken.- Kitron guider på 7,0 prosent driftsmargin (EBIT) i 2020, men etter å ha besøkt produksjonsanlegget i Arendal tror vi selskapet kan nå dette allerede i 2019, som følge av økt produksjon til forsvar og olje/oljeservice, heter det blant annet i begrunnelsen av innlemmelsen av Kitron i porteføljen.- En tragedieElkem ryker altså ut etter det meglerhuset beskriver som en tragedie i forrige uke. Meglerhuset tar grep etter en oppdatering fra selskapet og fra Wacker.- Vi er overrasket over at marginer faller så raskt, gitt at det ikke kommer særlig ny kapasitet inn i markedet før om 12-24 måneder. Hvis EBITDA-marginen faller til 17 prosent i 4. kvartal, viser Elkems inntjeningshistorikk at selskapet da tjener rundt 2,50 kroner per aksje. P/E mellom 9 og 10 virker ikke så attraktivt, gitt usikkerheten til marginer når ny kapasitet kommer inn, skriver Sparebank 1 Markets i rapporten.Meglerhuset minner om sin rolle som rådgiver i forbindelse med børsnoteringen av Evry.PorteføljenDNOEvryKidKitronNorsk HydroNorwegianOrklaSpectrumYaraPorteføljen falt 4,6 prosent i forrige uke, mens hovedindeksen på Oslo Børs var ned 4,0 prosent.Hittil i år er porteføljen opp 10,3 prosent, mot børsens oppgang på 5,8 prosent.