Tror ikke dagens PMI-tall vil påvirke Norges Bank

DNB PMI for september endte på 55,7, ned 4,8 poeng fra august. Ifølge Bloomberg ventet konsensus en nedgang til 56.4 poeng.- Det har vært store svingninger i PMI de siste månedene, men indeksen for september er på nivå med en beregnet trend det siste halve året og indikerer solid aktivitet i industrien, skriver NIMA (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk) og DNB i en melding.Nedgangen i september var bredt basert, med fall i indeksene for produksjon, ordre, sysselsetting og varelagre. Indeksen for leverandørenes leveringstid steg noe til høye nivåer.Alle underindeksene er fortsatt høyere enn 50 og indikerer dermed økt aktivitet.- Dagens PMI endrer neppe Norges Banks vurderinger og vi venter neste renteheving til 1,00 prosent i mars neste år, skriver Jeanette Strøm Fjære i en oppdatering fra DNB Markets.ProduksjonProduksjonsindeksen falt med 9,6 poeng til 53,9 i september. Nivået var 3,8 poeng lavere enn gjennomsnittet det siste året.OrdreIndeksen for nye ordre falt med 7,4 poeng til 55,9 i september og var om lag på nivå med gjennomsnittet det siste året. Det var særlig hjemmemarkedsordrene som trakk ned i september etter en markant oppgang måneden før.SysselsettingSysselsettingsindeksen avtok med 3,4 poeng til 55,5 i september. Indeksen er 0,4 poeng høyere enn gjennomsnittet det siste året.Leverandørenes leveringstid og lagerIndeksen for leverandørenes leveringstid steg med 1,7 poeng til 63,6 poeng i september. En høy indeks betyr lang leveringstid og er assosiert med høy aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer avtok med 3,1 poeng til 51,5 i september. Økte lagre assosieres med lavere aktivitet og trekker ned PMI.