Tyrkisk selskap kan være kjøperen av miliardrigg

Golden Close Maritime har inngått en intensjonsavtale om å selge boreskipet Deepsea Metro I. Riggekspert mener dealen nå er best for selger, men etter hvert kan bli fantastisk for kjøperen. 

Deepsea Metro I. Foto: Odfjell Drilling
Børs
Golden Close Maritime,
meldte tirsdag morgenPrisen for riggen som har blitt driftet av Odfjell Drilling er oppgitt til 262,5 millioner dollar, eller om lag 2,2 milliarder norske kroner. «(..)med tiden kan dealen ende opp med å se fantastisk ut for kjøperen», skriver Bassøe-partneren.I slutten av juli i fjor så imidlertid Repsol seg nødt til å legge ned arbeidet etter press fra Kina.I slutten av august kom meldingen om at kontrakten var terminert.Styret har også jobbet med et mulig salg, ble det opplyst i tirsdagens salgsmelding. Det var imidlertid ikke på agendaen Hegnar.no var i kontakt med selskapet i mai angående boreskipet. 
at det hadde inngått en intensjonsavtale om å selge det 2011-bygde boreskipet Deepsea Metro I til en ikke-navngitt asiatisk kjøper.Partner David Carter Shinn i riggmeglerhuset Bassøe Offshore mener kjøperen sannsynligvis er det tyrkiske selskapet Turkish Petroleum (TPAO) som for et snaut år siden kjøpte søsterriggen Deepsea Metro II.Den avtalte prisen på 262,5 millioner dollar er noe over riggmeglerhusets egne verdianslag på mellom 222 og 246 millioner dollar.Bedre sentimentI en oppdatering om flyteriggmarkedet fra forrige uke, påpekte Bassøe Offshore at interesse fra investorer og riggeiere har sendt opp verdiene på ultradypvanns-borerigger med rundt 5 prosent den seneste tiden, selv om rater og utnyttelsesgrad har ligget i ro.«Selv om denne dealen ikke er helt sentiment-drevet - den er et eksempel på en statseid aktør som utvikler sine egne offshoreaktiviteter og som vil operere sine egne rigger – virker TPAO interessert i time markedet riktig», skriver Shinn. «Tatt i betraktning at riggen sannsynligvis er velholdt og vil bli driftet av eieren (gitt at TPAO er kjøperen), mener vi prisen er fair, om kanskje noe mer fordelaktig for selgeren i dag», fortsetter han.Men ettersom tiden går, kan imidlertid det bildet endre seg i takt med høyere riggverdier. Til sammenligning verdsetter Bassøe Analytics de nyeste syvendegenerasjons boreskipene med høyest spesifikasjoner til mellom 329 og 364 millioner dollar.De fleste av de eldre sjettegenerasjons boreskipene verdsettes til mellom 215 og 238 millioner dollar, ifølge Bassøe.Terminert kontraktDeepsea Metro I - selskapets eneste eiendel - var opprinnelig på kontrakt med det spanske oljeselskapet Repsol, Vietnams statsoljeselskap og Mubadala Development, i Sør-Kina havet i fjor og skulle etter planen bore to brønner. Ifølge kilder med tett kjennskap til saken som BBC snakket med, fikk Repsol-ledelsen beskjed fra myndighetene i Vietnam om at Kina truet med å angripe vietnamesiske baser på Spratley-øyene dersom ikke boringen opphørte.Både Kina og Vietnam hevder sin rett over det aktuelle området.OpplagSiden kontraktstermineringen i fjor har riggen ligget i varmt opplag i Labuan i Malaysia i påvente av nye oppdrag.Det har blitt jobbet hardt med markedsføring for nye oppdrag for å unngå å legge boreskipet i kaldt opplag. Mulighetene skal ha vært mange, men konkurransen har ved flere anledninger blitt beskrevet som tøff. - Vi jobber ikke aktivt med salg av Deepsea Metro I. Hovedfokus for Golden Close er å sikre nye oppdrag for boreskipet, uttalte daværende finanssjef for Golden Close, André Nordsti til Hegnar.no. - Selskapet kjenner ikke til konkret interesse for å kjøpe skipet, og det har således heller ikke kommet noen konkrete bud, sa han. Golden Close Maritime eies av Deep Sea Metro, som opprinnelig var et joint venture mellom Metro Exploration (60 prosent) og Odfjell Drilling (40 prosent).Odfjell har imidlertid ikke lenger noen eierinteresser i selskapet.