Veidekke endrer rapportering

Organisasjonsendringer gjør at Veidekke endrer segmentrapporteringen.

Veidekke har tidligere i år meddelt at den norske entreprenørvirksomheten deles i de to enhetene Bygg Norge og Anlegg Norge. Virksomhetene ledes av henholdsvis Hans Olav Sørlie og Øivind Larsen, som begge inngår i Veidekkes konsernledelse. Med bakgrunn i organisasjonsendringen vil Veidekke fra og med tredje kvartal 2018 endre segmentrapporteringen, ved at informasjon om Entreprenør Norge deles i Bygg Norge og Anlegg Norge.Veidekke rapporterer resultat for tredje kvartal 15. november 2018.Hele meldingen her