Viking Supply får børsbot

Ivan Kverme

- Vi er sterkt uenige i avgjørelsen.

Det Stockholm-noterte offshorerederiet Viking Supply Ships der investor Christen Sveaas er største eier, har mottatt en bot på 600.000 svenske kroner fra Nasdaq Stockholm, ifølge en melding mandag.Boten er basert på at selskapet ikke klarte å levere tredjekvartalsrapporten innen fristen, samt at denne ble utsatt to ganger uten at disse utsettelsene ble annonsert i henhold til regelverket, fremgår det av meldingen.Beslutningen fra Nasdaq Stockholm Exchange Disiplinary Committee er at Sveaas-rederiet må betale en bot på 600.000 svenske kroner, tilsvarende tre årlige gebyrer.Sterkt uenigeLedelsen i Viking Supply Ships bedyrer at de er sterkt uenige med beslutningen.- Bruddet på regelverket var nødvendig for å sikre den videre eksistensen til selskapet og minimere tapet for både kreditorer, aksjonærer, arbeidstakere og andre interessenter, skriver selskapet, og viser til - i lys av den seneste finansielle utviklingen - at det var en riktig avgjørelse.Konsernsjef Trond Myklebust og konstituert finansdirektør Morten G. Aggvin mener at en kvartalsrapport basert på likvideringsverdier og ikke som et et "going concern", ville vært sterkt misledende overfor markedet.- Selskapet vil alltid gjøre sitt ytterste for å oppfylle pliktene i henhold til regelverket og strever etter å ha en åpen og konstruktig dialog med børsen. Men, ledelsen og styrets første orioritet vil alltid være å sikre interessene til sine interessenter i situasjoner med potensiell materiell effekt for selskapet, og vi er sterkt uenige i avgjørelsen fra Nasdaq Stockholm Exchange Disciplinary Committee. Restruktureringen av rederiet ble fullført i januar og i løpet av sommeren har rederiet kvittet seg med flere skip - både PSVer og ankerhåndterere.Salget av de tre isbryter-ankherhåndteringsfartøyene Tor Viking, Balder Viking og Vidar Viking til Canada førte til et voldsomt kursrally.En gevinst estimert til 274 millioner dollar er bokført i tredje kvartal.


Les også