(
Finansavisen:- Det langsiktige målet er å ta en markedsandel på 1 prosent. Det betyr 25 milliarder kroner i utlån, sier Henning Lassen til avisen.- Kredittpolitikken er enkel. Låntagere skal ha god egenkapital, det vil si minimum 35 prosent, samt en ryddig økonomi. Da skal vi være billigst, sier Lassen til Finansavisen.- Det er bare en hovedgrunn til at banker eier eiendomsmeglere. Det er for å få boliglån. Vi går motsatt vei.
) Norges raskest voksende eiendomsmeglerkjede, Partners-­kjeden, har i to år jobbet for å etablere en boliglånsbank. Målet er å knuse bankene på pris, og bli den billigste boliglånsbanken i markedet, skriver Finansavisen.- Nå har vi fått konsesjon, og håper å starte opp i løpet av neste år, sier Henning Lassen til avisen.Han er sjef i selskapet som foreløpig kun bærer navnet ­S-Foretaket, men som vil få nytt navn når banken er på lufta. Med konsesjonen i boks, er planen nå å hente inn flere hundre millioner kroner i kapital.- Grunnen til det er at vi da har en størrelse der vi har de ønskelige stordriftsfordelene til å gi investorene god avkastning, samtidig som risikoen er lav.Lavest i prisMiddelet for å nå dit er å være lavest i pris.- Vi skal ha et rendyrket konsept der andre banker har en bredere forretningsmodell, sier Lassen.Konseptet er todelt – å være boliglånsbank samt å ta imot innskudd fra bedrifter og lånekunder i banken.Hvilken rentemargin de tenker å ta mellom innskudd og utlån, vil ikke Lassen si. Han er imidlertid tydelig på at hovedvekten av lånene på sikt vil bli lagt i et boligkredittforetak, der innlånskostnaden er lavest – gjerne mellom 40 og 60 punkter over Nibor i dagens marked.S-Foretaket er i dag 50/50 eiet av gründere gjennom Singular Holding samt Partners Finans, som har plassert Christian Berg i styret. Berg var mannen som sammen med Robert Fauske først bygget opp Privatmegleren og deretter har bygget opp Partners-kjeden.- Partners-kjeden er en bank­uavhengig eiendomsmeglerkjede som så en gryende mulighet for at boliglån kunne gis billigere, sier Lassen og legger til:- Vi skal drive enkelt, brukervennlig og billig, legger Lassen til.Solide investorerDistribusjonen skal naturlig nok gjøres gjennom Partners-kjedens eiendomsmeglere. Etter lynrask vekst ble dog kjeden redusert fra over 40 til under 30 kontorer da Nordvik-kontorene forsvant ut tidligere i år.Banken vil ifølge Lassen bli eid av solide investorer og at initiativtagerne i sum vil ha et eierskap under 10 prosent når banken er ferdig kapitalisert.I dag sitter John Rein og Marius Gjetnes i styret sammen med Lassen og Berg. I tillegg har de med Arnulf Arnøy og Kjetil Rivelsrud i styringsgruppen og som vil bli innlemmet i styret sammen med representanter for investorene, skriver Finansavisen.