Yara når ikke opp til forventningene

Yara leverer langt svakere enn ventet i 3. kvartal.

Yara International melder om et resultat etter skatt på 90 millioner dollar i 3. kvartal 2018, mot 90 millioner dollar i samme periode i fjor.Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 157 millioner dollar.Resultat per aksje ble 0,36 dollar, mot 0,33 dollar ved samme korsvei i fjor. Forventningen var 0,58 dollar.Resultatet før skatt ble 82 millioner dollar, sammenlignet med 110 millioner dollar i fjor og ventet 201 millioner dollar.Driftsresultatet (EBIT) ble 200 millioner dollar, mot 107 millioner dollar året før og ventet 240 millioner dollar.EBITDA utgjorde 427 millioner dollar, sammenlignet med 303 millioner dollar og ventet 456 millioner dollar.Driftsinntektene beløp seg til 3.547 millioner dollar, sammenlignet med 3.021 millioner dollar i 3. kvartal 2017. Her var det ventet en omsetning på 3.512 millioner dollar.- Yara rapporterer en 16 % forbedring i underliggende EBITDA som følge av at høyere salgspriser mer enn utliknet økte energikostnader. Spesielt NPK-marginene våre var sterkere enn i fjor, sier Yara-sjef Svein Tore Holsether, i en kommentar.- Mens europeiske gasspriser ser ut til å holde seg høye gjennom vinteren, ser balansen i markedet mer positiv ut på lengre sikt. Vi har nå fokus på å realisere verdien av våre vekstprosjekter i markedet, og samtidig fortsette å forbedre driften, implementere vår langsiktige strategi og holde fokus på effektiv kapitalallokering, sier Holsether.Drevet av oppkjøpTotale gjødselleveranser var i perioden 9 prosent høyere sammenlignet med ett år tidligere, drevet av Babrala-oppkjøpet i India og Cubatão-oppkjøpet i Brasil. Leveranser av industriprodukter var 13 prosent høyere enn for ett år siden.Eksklusive oppkjøpene, var gjødsel- og industrileveransene henholdsvis 3 prosent lavere og 6 prosent høyere.Yaras ammoniakkproduksjon var 13 prosent høyere, mens ferdiggjødselproduksjonen økte med 10 prosent. Justert for porteføljeeffekter var ammoniakk- og gjødselproduksjonen henholdsvis 6 og 2 prosent lavere. Marginene var ifølge meldingen høyere enn for ett år siden, hovedsakelig drevet av høyere produksjonsmarginer i Yaras nitrofosfat NPK-fabrikker.«Den globale tilbuds- og etterspørselsbalansen for urea ser ut til å holde seg positiv på lengre sikt, ettersom tilbudsveksten for nitrogen ser ut til å avta etter 2018, og ledetiden for nye prosjekter typisk er fra tre til fem år. I tillegg ligger etterspørselsveksten an til å ta seg opp, sammenlignet med de siste tre årene, ettersom de globale kornlagrene er relativt lave, spesielt utenom Kina, og økt produksjon er nødvendig for å holde tritt med det økende konsumet», heter det i meldingen fra Yara.Her er rapporten og presentasjonen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også