Yara-oppkjøp i Brasil

Yara har inngått en avtale om å kjøpe ut minoritetsinteressene i Galvani Indústria, Comércio e Serviços S.A. fra Galvani-familien, går det frem av en børsmelding.Som et ledd i avtalen vil visse eiendeler overføres til Galvani-familien, som også vil motta en kontantbetaling samt en betinget utbetaling. Yara vil etter dette eie 100 prosent av aksjene i Galvani Indústria.- Denne avtalen styrker vårt produksjonssystem i Brasil ved å sikre fullt eierskap av viktige produksjonseiendeler for Yara Brasil, og skaper sammen med Yaras distribusjonsvirksomhet en mer integrert posisjon for Yara i det brasilianske markedet, sier Lair Hanzen, konserndirektør for Yara Brasil.Yara Brasil vil eie 100 prosent av enheten i Paulínia med produksjon av SSP (Single Super Phosphate) og blandingsprodukter og prosjektet i Serra do Salitre med en årlig kapasitet på rundt 1,2 millioner tonn fosfatstein og 1,5 millioner tonn ferdiggjødsel (SSP-ekvivalenter).Avtalen innebærer en kontantbetaling på 70 millioner dollar over en periode på tre år, pluss en betinget betaling knyttet til prosjektmåloppnåelse.Produksjonsanlegget i Luis Eduardo Magalhães og gruveenhetene i Angico dos Dias og Irecê (alle tre i staten Bahia), samt fosfatprosjektet i Santa Quitéria vil ifølge meldingen bli skilt ut fra Galvani Indústria og overtas av et nytt selskap kontrollert av Galvani-familien.Eiendelene som skal overføres til Galvani-familien har en bokført verdi på 95 millioner dollar per 31. august 2018. Transaksjonen er forbeholdt betingelser som må oppfylles, samt godkjennelse av brasilianske konkurransemyndigheter (CADE) og andre nødvendige godkjennelser.Les mer her.