Zalaris-ansatte kjøper aksjer

Richard Edvard Schiørn, som er Vice President Strategy, har fredag kjøpt 2.000 Zalaris-aksjer.Kjøpet ble gjort til en kurs til 28,00 kroner per aksje, tilsvarende 56.000 kroner.Etter transaksjonen har Schiørn 5.047 aksjer i selskapet.Martin Hogganvik, Vice President Finance, har kjøpt sine første 3.011 Zalaris aksjer for 29,40 kroner per aksje, for til sammen 88.523 kroner. Styremdlem Jon Erik Haug har kjøpt sine første 7.000 aksjer i selskapet til 29,00 kroner per aksje, tilsvarende 203.300 kroner.Natalia Millidahl, Group Business Controller, har handlet kjøpt 570 aksjer for 28 kroner per aksje, tilsvarende 15.960 kroner. Det er hennes første aksjer i selskapet.