Oljeselskapet Aker BP utbetaler fredag totalt 911,1 millioner kroner i utbytte til aksjonærene.
I henhold til låneavtalen for obligasjonslånet DETNOR02 som forfaller i 2020, betyr det at det også kan dryppe noen kroner på obligasjonseierne.
Som en konsekvens av utbytteutbetalingen, kan hver obligasjonseier kreve at Aker BP kjøper tilbake obligasjoner til en pris på 107 prosent av pålydende pluss påløpte renter, opp til sin pro rata-andel.Denne såkalte "distribusjons-put-opsjonen" må erklæres innen 23. november. Ifølge Oslo Børs ble imidlertid dette lånet med totalt utestående på 1,9 milliarder kroner sist omsatt for vel 115 prosent av pålydende.Lånet prises dermed vesentlig høyere i markedet enn den prisen opsjonen gir investorene mulighet til å oppnå.