Analytiker: Følg med på denne aksjen

Investtech ber investorer følge med på utviklingen i Gjensidige Forsikring.- Gjensidige Forsikring ligger i en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer at investorene er usikre og venter på signaler om videre retning, skriver Investtech.Analytikeren minner om at et brudd opp gjennom motstanden ved 142 kroner vil være et kjøpssignal, mens et brudd ned gjennom støtten ved ca. 125 kroner vil være et salgssignal. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt.- Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp mot neste motstandsnivå ved 142 kroner på kort sikt. Vurdering: Watch, avslutter Investtech.I skrivende stund omsettes aksjen for 132,50 kroner, ned 4,54 prosent.Det betyr at aksjen har falt 0,15 prosent den siste uken mens den er opp 6,17 prosent den siste måneden.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også