I onsdagens rapport fra Investtech ber analytikeren investorer om å følge med på utviklingen i Questerre Energy og SAS.- Questerre Energy falt kraftig tilbake i sommer. Kursen har nå gått sidelengs mellom støtte ved ca 2,82 kroner og motstand ved ca. 3,14 kroner i noen måneder. Dette indikerer at investorene er usikre og venter på signaler om videre retning. Etablert brudd under 2,82 kroner vil utløse et salgssignal fra en hode-og-skuldreformasjon. Et brudd opp gjennom 3,14 kroner vil være et kjøpssignal. Aksjen har en gjennomsnittlig kursendring pr måned på over 30 prosent. Risikoen er derfor høy, men det betyr også at kursen kan gå langt hvis det gis et signal. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Vurdering: Watch, skriver Investtech.- SAS AB har brutt opp gjennom motstanden ved 20 kroner og samtidig brutt taket i en fallende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledningen av en mer horisontal utvikling. Aksjen har motstand ved cirka 21 kroner og etablert brudd på dette nivået vil være et kjøpssignal. Volumbalansen er positiv, noe som styrker aksjen på kort sikt. Vurdering: Watch, avslutter Investtech.