Investtech anbefaler salg av aksjer i Bonheur.- Bonheur viser en svak utvikling innenfor en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende pessimisme blant investorene og indikerer videre kursnedgang for selskapet, skriver Investtech.Aksjen har brutt støttenivåene ved 98 og 96 kroner.- Dette bekrefter den fallende trenden, og det ligger nå motstand ved disse nivåene. Neste støttenivå ligger ved 85 kroner, slår analytikeren fast.- Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.I skrivende stund omsettes aksjen for 96,70 kroner, opp 1,68 prosent.Det betyr at aksjen er ned 4,45 prosent den siste uken mens den har falt 3,30 prosent den siste måneden.