Analytiker frykter kursfall – anbefaler salg

Investtech anbefaler salg av aksjer i Polarcus og DOF. Det advarer mot meget høy volatilitetsrisiko i førstnevnte.- Polarcus Ltd ligger i en fallende trendkanal. Det viser at investorer over tid har solgt til stadig lavere kurser for å komme seg ut av aksjen, og indikerer en negativ utvikling for bedriften. Aksjen har brutt ned gjennom støtten ved cirka 1,65 kroner. Videre nedgang er dermed signalisert, og det er nå motstand ved 1,65 kroner ved reaksjoner tilbake. Neste støttenivå ligger ved 1,20 kroner. Med en gjennomsnittlig kursendring pr måned på 36 prosent, er volatilitetsrisikoen meget høy. Vurdering: Salgskandidat, skriver Investtech.- DOF ligger i en fallende trend på mellomlang sikt. Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. Det er utløst et salgssignal etter at kursen brøt ned gjennom støtten ved 5,80 kroner. Det er dermed lite støtte under dagens nivå, noe som øker risikoen. Negativ volumbalanse svekker aksjen ytterligere på kort sikt. Ved eventuelle reaksjoner opp, ligger det motstand ved 5,80 kroner. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.


Les også