Analytiker frykter kursfall – anbefaler salg

Investtech anbefaler salg av aksjer i ABG Sundal Collier og Höegh LNG Holdings.- ABG Sundal Collier Holding ga salgssignal fra en dobbel-topp-formasjon i sommer, og kursen ligger nå i en fallende trend. Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er avtagende. Kursen har brutt støtten ved fem kroner, og videre nedgang signaliseres. Aksjen har nå motstand ved cirka fem kroner. Det er lite støtte under dagens nivå, noe som øker risikoen. Vurdering: Salgskandidat, skriver Investtech.- Höegh LNG Holdings ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har solgt til stadig lavere kurser for å komme seg ut av aksjen, og indikerer en negativ utvikling for bedriften. Kursen har falt kraftig etter salgssignal fra en rektangelformasjon for en måned siden. Objektivet ved 36,30 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har lite støtte, mens det ved reaksjoner opp ligger motstand ved cirka 44,00 kroner. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker