Analytiker spår kursoppgang – anbefaler kjøp

Børs

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i SalMar, Equinor og BW Offshore. Analytikeren slår fast at trenden i sistnevnte indikerer en årlig stigningstakt på 88 prosent.- SalMar viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt, og kursen har brutt opp gjennom motstanden ved 440 kroner. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Det er lite motstand over dagens nivå, mens den tidligere motstanden ved 440 kroner nå danner støtte. Selskapet ventes å presentere Q3-tallene 8. november. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Equinor har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt enn trendens årlige stigningstakt på ca. 50 prosent. Kursen har brutt opp gjennom det tidligere motstandsnivået ved 218 kroner, noe som åpner for videre oppgang. Dette nivået danner nå støtte, og det er ytterligere støtte ved 210 kroner, slik at nedsiden er liten. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- BW Offshore viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Trenden har en årlig stigningstakt på 88 prosent. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved 54 kroner. Etablerte noteringer over dette nivået vil signalisere videre oppgang mot neste motstandsnivå ved 66,50 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.

børs
investtech
salmar
equinor
bw offshore
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse