Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Solon Eiendom.- Solon Eiendom har brutt både den fallende trendkanalen og det horisontale motstandsnivået ved 29,50 kroner. Dette åpner for videre oppgang, og det er lite motstand over dagens nivå, skriver Investtech.Analytikeren minner om at en positiv volumbalanse er et sunnhetstegn. Det viser at aksjen stiger på høyt volum, mens den reagerer tilbake på lavt volum.- Dette indikerer at investorer er redde for ikke å komme inn i aksjen når noe skjer, mens de er avventende til å selge på fallende kurser. Aksjen er positiv på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.I skrivende stund omsettes aksjen for 30 kroner, opp 0,33 prosent.Det betyr at den er opp 5,08 prosent den siste uken mens den har lagt på seg 9,09 prosent den siste måneden.