Analytiker spår kursoppgang – anbefaler kjøp

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i AF Gruppen.- Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i AF Gruppen og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende, skriver Investtech.Analytikeren minner om at aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 127 kroner og mener at videre oppgang dermed er signalisert. Neste motstandsnivå ligger ved 134 kroner.Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene.Aksjen er negativ på innsidehandler etter at primærinnsider og konsernregnskapsdirektør Anny Øen solgte cirka en fjerdedel av sine aksjer i selskapet tidligere i måneden. Dette endrer likevel ikke kjøpsanbefalingen.- Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.Aksjen omsettes nå for 127,50 kroner, ned 0,39 prosent.


Les også