Anbefaler ti aksjer

Børs

Fredag 16. november er det seks nye aksjer i Norden Topp 10.Dermed består listen fra Investtech av fire svenske, to norske, to danske og to finske aksjer.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1.   Vestas Wind Systems(VWS.CO) - 15. nov 2018. Siste sluttkurs: 470 (-5.7)Vestas Wind Systems har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 464 kroner. Videre oppgang til 530 kroner eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 455 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.2.   AstraZeneca(AZN.ST) - 15. nov 2018. Siste sluttkurs: 739.4 (-13.3)AstraZeneca ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 727 kroner. Videre oppgang til 801 kroner eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 720 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.3.   Scatec Solar ASA(SSO.OL) - 15. nov 2018. Siste sluttkurs: 68.1 (7.5)Scatec Solar ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har støtte ved cirka 65.00 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.4.   Hansa Medical AB(HMED.ST) - 15. nov 2018. Siste sluttkurs: 276.6 (-13)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Hansa Medical AB og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har tatt ut objektivet ved 310 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 220 kroner og motstand ved cirka 347 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.5.   Tryg(TRYG.CO) - 15. nov 2018. Siste sluttkurs: 161.8 (-3.9)Tryg ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen tester støtten ved cirka 160 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 160 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.6.   MIPS AB (publ)(MIPS.ST) - 15. nov 2018. Siste sluttkurs: 123 (-2)MIPS AB (publ) ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 115 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.7.   Neste Corporation(NESTE.HEX) - 15. nov 2018. Siste sluttkurs: 70.78 (-0.04)Neste Corporation ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har imidlertid en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 66.92 euro, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen tester støtten ved cirka 70.00 euro. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 70.00 euro vil utløse et kortsiktig salgssignal. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.8.   Vitrolife(VITR.ST) - 15. nov 2018. Siste sluttkurs: 151.12 (-5.42)Vitrolife har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 142 kroner. Videre oppgang til 177 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 140 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.9.   Nel ASA(NEL.OL) - 15. nov 2018. Siste sluttkurs: 4.6 (0.12)Nel ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved cirka 3.70 kroner. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.10.   Sanoma Corporation(SAA1V.HEX) - 15. nov 2018. Siste sluttkurs: 9.68 (0.04)Sanoma Corporation har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledningen av en mer horisontal utvikling. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 9.23 euro. Videre oppgang til 10.27 euro eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved cirka 9.66 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

børs
investtech
scatec solar
nel