Arctic anbefaler Sparebanken Telemark

Arctic Securities tror Sparebanken Telemark vil levere varene.

Arctic Securities har tatt opp dekning på Sparebanken Telemark som ble børsnotert i starten av oktober i dag med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 135 kroner, som tilsvarer en oppside på 18 prosent i forhold til tirsdagens kurs på 114,50 kroner.Sparebanken Telemark er et resultat av en serie fusjoner i regionen. Ifølge meglerhuset viser de to siste fusjonene en klar intensjon og evne til å gjennomføre fusjoner både innen og utenfor Sparebank 1-alliansen.Banken sikter seg mot en egenkapitalavkastning på 9 prosent, samt et utbetalingsnivå på 50 prosent. Det anslås at banken vil betale ut utbytte som tilsvarer en yield på 5,7 prosent i 2019.Arctic ser potensiale for ytterligere fusjoner fremover som kan skape en enda større enhet i løpet av de neste årene.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også