Axactor Germany har kjøpt en portefølje med usikrede lån fra en stor finansiell institusjon, opplyses det i en melding.Porteføljen inneholder cirka 18.000 krav med en utestående verdi på om lag 80 millioner euro.Ifølge meldingen ventes porteføljen å gi umiddelbar inntektseffekt i Axactor Germany.Axactor planlegger å gjøre oppkjøpet gjennom det felleseide SPVet med Geveran, og vil finansiere transaksjonen gjennom eksisterende kontant- og kredittfasiliteter.