Bank Norwegian flagger ut?

Styret har fått brev fra en utenlandsk aksjonær.

Bank Norwegians morselskap Norwegian Finans Holding har i dag mottatt brev fra en utenlandsk aksjonær med mer enn fem prosent av aksjene i selskapet, går det frem av en børsmelding.I brevet blir det reist krav om en ekstraordinær generalforsamling for å vurdere et forslag om redomisilering av bankens drift utenfor Norge.Styret vil gjennomgå henvendelsen i samråd med sine rådgivere og den nevnte aksjonæren og vil ifølge meldingen holde markedet informert om evt. vedtak i styret basert på henvendelsen.Norwegian Finans Holding stiger 0,2 prosent til 77,50 kroner på Oslo Børs torsdag formiddag.