Banksjef laster opp med bevis

Geir Bergskaug har kjøpt egenkapitalbevis i Sparebanken Sør.

Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør, har fra perioden 8. november til 15. november kjøpt totalt 17.000 egenkapitalbevis til kurser mellom 96 og 97 kroner.Ny beholdning er 40.463 egenkapitalbevis.Børsmeldingen kommer litt sent, da verdipapirloven § 4-2 sier at «Meldingen skal sendes senest innen åpningen av regulert marked dagen etter at kjøp, salg, bytte eller tegning har funnet sted».


Les også