Bluewater Holding B.V har ifølge en melding utstedt et senior usikret obligasjonslån på 240 millioner dollar, tilsvarende 2,0 milliarder kroner. I tillegg har selskapets rullerende kredittfasilitet på 220 millioner dollar blitt overtegnet av en gruppe ledende internasjonale banker, skriver selskapet i en oppdatering. Bluewater opplyser at det har utøvd innløsningsopsjonen for det eksisterende obligasjonslånet ISIN NO 0010697485, som har forfall i 2019.Sluttføringen av kredittfasiliteten og obligasjonslånet er gjensidig betinget.DNB Markets og Pareto Securities var tilretteleggere.