Boa Offshore med gledelig inntektshopp

Det helles imidlertid kaldt blod i årene på dem som tror at 2019 vil bli mye bedre enn 2018. Den siste tids oljeprisfall representerer også en risiko, mener rederiet.

- De medium til langsiktige utsiktene for Boa Offshore har blitt bedre gjennom 2018 på bakgrunn av stigende oljepriser de siste 12-18 månedene og fortsatt lavere hindre for nye feltuviklinger for oljeselskaper, skriver Boa Offshore i sin blodferske rapport for tredje kvartal.Det påpekes imidlertid at det kortsiktige bildet fortsatt er utfordrende da etterspørselen kommer opp, men fra et lavt nivå, og dermed må ta igjen det store overtilbudet av skip som mange offshoresegmenter sliter med.- Videre virker det som visse prosjekter blir skjøvet ut i tid, noe som indikerer at 2019 ikke vil bli betydelig bedre enn 2018 fra inntjeningsperspektiv, skriver det Trondheim-baserte rederiet som også mener det nylige fallet i oljeprisen representerer en risiko for omfanget av det ventede oppsvinget. Tøft i NordsjøenOffshorerederiet eier og driver en flåte på 33 fartøy innen forskjellige segmenter, deriblant subsea konstruksjonsfartøy, ankerhåndteringsfartøy, seismikkfartøy, samt en rekke taubåter i tillegg til lektere for transport av tyngre gjenstander til sjøs. For de to sistnevnte segmentene forblir markedet mer robust på grunn av flere etterspørselsdrivere enn olje og gass. Også for konstruksjonsskipene som eies gjennom Boa OCV, ser det bedre ut med flere muligheter de neste årene.I Nordsjøen der ankerhåndtererne opererer tegnes det imidlertid et dystrere bilde.- AHTS-spotmarkedet i Nordsjøen har skuffet dette året. Til tross for høyere aktivitet i Nordsjøen generelt, forblir utsiktene usikre som følge av det store overhenget av AHTS-er uten arbeid og i opplag, og usikkerhet rundt timingen for oppsvinget i andre regioner. Selskapet har to ankerhåndterere - «Boa Bison» og «Boa Jarl» - som begge er lagt i opplag etter oppdrag i Russland.Som en del av rederiets restrukturering i fjor sommer ble det besluttet at disse skipene skulle selges. Det har foreløpig ikke lyktes. Kraftig inntektshoppSelv om utsiktene omtales som usikre, viser det konsoliderte regnskapet en kraftig inntektsøkning sammenlignet med tredje kvartal i fjor.Inntektene beløp seg til 276,7 millioner kroner, mot 157,3 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.Driftsresultatet endte på pluss 2,4 millioner kroner, mot et driftsunderskudd på nær 10 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultatet etter skatt er fortsatt blodrødt, men minus 41,4 millioner kroner er likevel mer enn halvparten av fjorårets underskudd på 88,6 millioner kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også