Bygger ut Kongsberg Automotive-fabrikk

Raufoss Næringspark bygger ut, og forlenger leieavtale med Kongsberg Automotive.

Raufoss Næringspark ANS (et datterselskap av Raufoss Industripark) har inngått en 15-årig forlengelse av leiekontrakten med Kongsberg Automotive AS, går det frem av en børsmelding. Det eksisterende bygget vil bli utvidet med en produksjonsfasilitet på rundt 2.000 kvadratmeter. Den forlengede leiekontrakten vil gjelde fra ferdigstillelse av påbygget, estimert til 3. kvartal 2019. Årlig leie etter utvidelsen estimeres til 1,36 millioner euro.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også