Foto: Color Line / SCANPIX.

Color Group møter investorer i Helsinki

Vurderer å utstede et nytt obligasjonslån.

Color Group AS har engasjert flere meglerhus til å arrangere en rekke investormøter i Helsinki med oppstart onsdag.Avhengig av markedsforholdene, kan det i etterkant av møtene bli utstedt et senior usikret obligasjonslån med fem års løpetid i norske kroner.Nettoprovenyet skal benyttes til refinansiering av eksisterende gjeld, samt generelle selskapsformål.I forbindelse med utstedelsen vil Color Group kjøpe tilbake deler av sine utestående lån, COLG10 PRO og COLG12 som forfaller i henholdsvis september 2019 og juni 2020.Meglerhusene som starter møtevirksomhet i Helsinki i morgen onsdag er Arctic Securities, Danske Bank, DNB Markets, Nordea og SEB.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også