- Den viktigste indikatoren for Norges Bank

Sjeføkonom Kjetil Olsen om dagens viktigste.

I dag rettes fokus mot den amerikanske jobbrapporten, sett på som månedens viktigste nøkkeltall.«Trenden i år har ligget på rundt 200.000 nye jobber i måneden, men i september ble det skapt «kun» 134.000 nye jobber. Tallet ble imidlertid trukket ned av orkanen Florence, så i oktober kan vi fort se en gjeninnhenting», skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets morgenrapport.Konsensus er at sysselsettingen økte med 190.000 nye jobber, men her er det trolig en viss oppside, ifølge sjeføkonomen.«Det er konsistent med en fortsatt nedgang i arbeidsledigheten over tid, amerikansk økonomi trenger trolig ikke skape mer enn 100.000 nye jobber netto i måneden for at arbeidsledigheten skal holde seg stabil», skriver han.Laveste siden 1969Den amerikanske ledigheten ventes imidlertid uendret på 3,7 prosent i oktober, etter at den kom ned mye i forrige måned.«Det er den laveste ledigheten siden 1969! Så lav ledighet begynner nå for alvor å synes i tall for lønnsveksten, som er på vei opp. Her om dagen fikk vi ECI for 3. kvartal som steg fra 2,9 prosent til 3,1 prosent», skriver sjeføkonomen.I dag får vi de månedlige Average hourly earnings, som markedet venter også kommer inn på 3,1 prosent over året, opp fra 2,8 prosent i siste måned.«Vi tror det er mer i vente på lønnsfronten fremover, veksten må komme svært mye ned fra de nivåer vi er på nå for at nedgangen i ledigheten skal stoppe opp», heter det fra Olsen.Viktigste indikatorenVi får også norske ledighetstall i dag. De siste par månedene har den registrerte ledigheten beveget seg nokså sidelengs, til tross for sterk vekst i sysselsettingen. Nordea Markets tror den sterke veksten over tid vil presse ledigheten videre ned, og ser for seg en nedgang på 500-1.000 personer nå i oktober.«Får vi rett vil ledigheten da ha kommet ned Norges Bank sine estimater, etter å ha ligget litt over. Ledighetstallene er kanskje den viktigste indikatoren for Norges Bank når de gjør sin vurdering av presset i norsk økonomi», skriver Olsen.Ellers får vi referat fra det siste rentemøtet i Sveriges Riksbank i dag. Nordea Markets venter en rentehevning i desember, men utelukker ikke at denne først kommer i februar.«Vi tror det blir med denne ene på en god stund, men vil som markedet se etter mulige signaler på et mer signifikant skifte i pengepolitikken», avslutter sjeføkonomen.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker