- Derfor tror jeg på en rekyl i aksjemarkedet

De viktigste driverne og risikofaktorene.

Publisert 27. nov. 2018 kl. 09.10
Oppdatert 27. nov. 2018 klokken 09.27
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 658 ord

Med forrige ukes nedtur er aksjer nå nede på nivåene fra bunnen i oktober, og i tillegg har Oslo Børs falt over 10 prosent fra toppen.- Jeg står fortsatt på at nedgangen på børsen i høst er en typisk korreksjon, kommenterer sjeføkonom og partner Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management til Hegnar.no. Det var økte renter på amerikanske statsobligasjoner som først utløste korreksjonen i begynnelsen av oktober, men i tillegg har forventninger om svakere økonomisk vekst fremover, og oljeprisfallet, ifølge Wilhelmsen bidratt til å forsterke nedturen på aksjemarkedet de siste ukene.En mulighet for kjøp11. oktober forklarte sjeføkonomen til Hegnar.no at en typisk korreksjon er på 10-15 prosent, noen ganger 20 prosent.- Det er lenge siden forrige korreksjon, og vi skal derfor ikke bli overrasket om vi ser Oslo Børs falle ytterligere 10 prosent, sa Wilhelmsen.Den gangen hadde børsfallet ifølge sjeføkonomen nå vært for lite og for kortvarig til at det var en opplagt kjøpsmulighet.Les også: - Oslo Børs kan falle ytterligere 10 prosent- Ser vi på utsiktene fremover, så tror jeg også på noe svakere global økonomisk vekst i 2019 sammenlignet med 2018, først og fremst på grunn av et svakere bidrag fra USA. Men, jeg tror veksten i 2019 blir tilstrekkelig bra til å fortsatt gi en viss støtte til aksjemarkedet, sier han.Det er ifølge sjeføkonomen ingen tvil om at vi nå er i en sen fase av denne globale oppgangskonjunkturen, men han tror fortsatt vi har et par-tre år igjen.- Derfor tror jeg på en rekyl i aksjemarkedet de neste månedene, sier Wilhelmsen, som ikke ser det like spennende i et to til tre års perspektiv, noe som skyldes flere forhold:

    Det er en reell risiko for at amerikansk økonomi går inn i en resesjon i løpet av to-tre årDen italienske statgjeldskrisen kan komme til å bli et gradvis større problem de neste par årene.
Spår rekyl på Oslo Børs- Denne uken blir møtet mellom den amerikanske og kinesiske presidenten i forbindelse med G-20 møtet mot slutten av uken. Signaler fra disse møtene rundt en mulig forbedring i samarbeidsklimaet mellom Kina og USA ville kunne bidra til å øke risikosentimentet, sier Grangård til Hegnar.no.- Her har narrativet i markedet blitt stadig mer negativt de siste ukene, med nøkkeltall som stadig skuffer noe. Sammen med utsikter til bedring av handelsklimaet, vil en stabilisering eller vending av den negative trenden i globale makrodata kunne bidra til større risikoappetitt og dermed støtte børsene.- Blant risikofaktorer på nedsiden kan man nevne en motsatt utvikling i makrodata enn antydet over, forverret handelsklima mellom Kina og USA, akselererende inflasjon i særlig USA, som igjen bidrar til høyere renter, avslutter Grangård. - Dette er alle risikofaktorer - også for Oslo Børs

UsikkerhetsmomenterDe største usikkerhetsmomentene er ifølge sjeføkonomen for det første den nedadgående trenden for global vekst, og særlig euroområdet, og den italienske statsgjeldskrisen, etterfulgt av Trumps strategi for handelskrig neste år.- Hva kan trekke opp i positivt favør?- Først og fremst at den italienske regjeringen går med på å redusere underskuddet på statsbudsjettet for 2019, noe som kan gi optimisme på kort sikt, og at Storbritannia unngår «hard Brexit».- Videre vil også veksten i euroområdet, som har falt i 2018, og snur opp igjen neste år spille positivt inn, og i tillegg til vilje til økt kommunikasjon mellom USA og Kina, som ender med at handelskrigen skrinlegges, trekker Wilhelmsen frem.Les også: De viktigste driverneSeniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets mener også vi nærmest som vanlig bør se utenfor Norges grenser for de viktigste driverne for utviklingen på Oslo Børs.Utviklingen i oljeprisen blir også spesielt viktig for Oslo Børs.- I forkant av OPEC-møtet 6. desember vil det være innledende samtaler mellom partene. Signaler herfra som tyder på enighet om signifikante produksjonskutt, vil kunne sende oljeprisen opp, og være en positiv driver for Oslo Børs, sier seniorøkonomen.På lengre sikt er ifølge Grangård det globale vekstbildet en viktig driver.Her kan ifølge Handelsbanken-økonomen tegn til at fornyet stimulans i Kina får gjennomslag i aktivitetsdata der være et viktig signal for den globale konjunkturen.Les også: