- Det blir ingen flere renteoppganger fra Norges Bank

Ivan Kverme

Sjeføkonomen er som vanlig klar i sin tale.

«I dag må det nærmest være konsensus å spå at 2019 vil markere begynnelsen på en nedtur for verdensøkonomien», skriver sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen på sin blogg.Han beskriver en nedtur av ukjent styrke og omfang. En nedtur som vil avhenge av hvordan myndighetene takler brasene.«Her hjemme er det fortsatt mange som tror at 2019 blir fantastisk. Perma-optimismen vil snart tøe, også hos de ellers så briljante økonomer i Norges Bank og Finansdepartementet. Eksperter som fortsatt ser for seg at renten skal opp - enn så lenge», fortsetter Andreassen.Før eller siden vil imidlertid også de ifølge sjeføkonomen ta virkeligheten inn over seg.«Det blir ingen flere renteoppganger fra Norges Bank. Også her hjemme er konjunkturtoppen passert», slår han fast på bloggen.Løsningen på konjunkturelle utfordringer må ifølge Eika-økonomen dels bestå i at man reduserer insentivene til å spare.«Grunnen til at verden havner i lavkonjunktur er jo at folk velger å spare i kontanter fremfor å investere eller forbruke. Men rentene er så lave de fleste land at det er begrenset hva man kan gjøre», heter det fra Andreassen.Trolig er ifølge sjeføkonomen økte offentlige utgifter/skatteletter en bedre vei å gå. Der hvor budsjettunderskuddene er store får man skatte inn fra passive rike det som trengs.«Imidlertid kan ikke myndighetene, uansett hvor kreative de er, hindre næringsomstillinger. Teknologisektorene ble kanskje for store i forhold til befolkningens underliggende behov for dippedutter og dingser», skriver han.For norske banker trenger ikke en svakere verdensøkonomi være så ille, mener Andreassen. Man må bare reprise risikoen tilstrekkelig til at den avspeiler en ny fase for verdensøkonomien.«Høykonjunkturen er definitivt forbi. Nå må vi håndtere vanskeligere tider, men det gjøres relativt enkelt ved å justere risikopremiene på alt vi driver med. Alternativt: Si nei til lånesøknaden!», avslutter Eika-økonomen.