Dette sier Gjensidige i dag

Helge Leiro Baastad. Foto: Scanpix

Gjensidige Forsikring avholder kapitalmarkedsdag. Her er budskapet.

Gjensidige Forsikring har sluppet presentasjonsmaterialet i forbindelse med selskapets kapitalmarkedsdag tirsdag. Av dette fremgår det at selskapet fastholder de finansielle målene for perioden frem til 2022.Det ventes en combined ratio på 86-89 prosent (90-93 prosent gitt ingen run-off gevinster), samt «run-of gains» på rundt én milliard kroner frem til og med 2022.Kostnadsraten ventes å ligge på under 15 prosent, mens solvensmargin (PIM) ventes på 135-200 prosent.Gjensidige har fortsatt mål om avkastning på sysselsatt egenkapital på over 20 prosent, samt en utbetalingsgrad over tid på over 80 prosent.Forsikringsselskapet skriver videre at målet er å oppnå et årlig forsikringsresultat utenfor Norge på 750 millioner kroner ekskludert avviklingseffekter i 2022.Du finner presentasjonene her


Les også