Resultat:Annet:
Otello: Presentasjon på Felix konferansesenter kl. 08.00Askim og Spydberg SparebankPoint ResourcesIndre Sogn SparebankSSB: Innvandrerhusholdninger. Husholdningssammensetning og boforhold, kl. 08.00SSB: Byggekostnadsindeks for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg, oktober 2018, kl. 08.00SSB: Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift, 2017, foreløpige tall, kl. 08.00SSB: Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk, 2017, foreløpige tall, kl. 08.00Kilder: Oslo Børs, TDN Finans og Statistisk sentralbyrå (SSB)