Dette skjer i dag - torsdag

Her er finanskalenderen for torsdag 22. november.

Børs

Resultat:Glitre EnergiNorth EnergyMakro:Japan: KPI, oktoberNorg: Oljeinvesteringer, kl. 08.00Sverige: Ledighetstall, tredje kvartal, kl. 09.30Norge: Norges Banks forventningsundersøkelse, 4. kvartal, kl. 10.00EMU: Forbrukertillit foreløpig, november, kl. 16.00Annet:SSB: Artikkel: Sosialhjelpsmottakeres boligsituasjon, inntekt, arbeid og stønadslengde, kl. 08.00SSB: Sjøfiske etter laks og sjøaure, 2018, kl. 08.00SSB: Elektrisitetspriser, 3. kvartal 2018, kl. 08.00SSB: Renter i banker og kredittforetak, september 2018, kl. 08.00USA: Thanksgiving, markedene stengtKilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå

Nyheter
Børs