DOFs datterselskap DOF Subsea har gjennomført en vellykket obligasjonsutstedelse på 900 millioner kroner, med forfallsdato i november 2023, ifølge en børsmelding onsdag.Nettoprovenyet vil bli brukt til refinansiering av eksisterende obligasjoner og til generelle selskapsformål, opplyses det.Videre går det frem at DOF Subsea har kjøpt tilbake obligasjoner i forbindelse med utstedelsen med en nominell verdi på 35 millioner i DOFSUB07, med forfallsdato i mars 2020, og 26 millioner dollar i DOFSUB08.