Offshorerederiet DOF Subsea vurderer utstedelse av nye usikrede obligasjoner på mellom 800 og 1.000 millioner kroner med forfall i november 2023, fremgår det av en melding fredag.Nettoprovenyet skal benyttes til å delvis refinansiere eksisterende obligasjonslån, samt gå til generelle selskapsformål.I den forbindelse er meglerhusduoen Arctic Securities og Pareto Securities hyret inn som tilretteleggere. 
Disse meglerhusene ble forøvrig hyret inn til arrangere investormøter i midten av oktober for å utforske muligheten for utstedelsen av et femårig senior usikret obligasjonslån, men da var tanken å plassere det i dollar.Les også: Børsplanene ligger fortsatt i skuffen
Da ble det opplyst at nettoprovenyet skulle gå til delvis refinansiering av det utestående obligasjonslånet DOFSUB07 på 508 millioner kroner som, etter en forlengelse, forfaller i 2020.Selskapet har i tillegg et lån på 175 millioner dollar som ble utstedt i mars i fjor og forfaller i 2022.Dette bærer en fast rente på 9,5 prosent.