Easybank mangedobler

Easybank mangedobler inntjeningen. Tapene øker også.

Den unoterte forbrukslånsbanken Easybank melder om et resultat etter skatt på 14,5 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 3,1 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Resultat før skatt endte på 19,4 millioner i 3. kvartal, sammenlignet med 4,1 millioner kroner i tilsvarende periode i 2017.Tap på utlån belaster regnskapet med 22,1 millioner kroner, som er opp fra 9,7 millioner kroner i samme periode i fjor.Netto renteinntekter endte på 61,2 millioner kroner i kvartalet, mot 34,0 millioner kroner i 3. kvartal i fjor.- Banken forventer fortsatt god vekst i forbruksfinansiering i tiden fremover, men nye reguleringer kan føre til redusert etterspørsel etter denne type lån. Nye produktområder vurderes, og banken jobber aktivt med å knytte til seg attraktive samarbeidspartnere. Likviditet og kapitalsituasjonen forventes å være god fremover, skriver selskapet i rapporten.Easybanks største aksjonærer er Skagerrak Sparebank, Alfred Berg Fondene, Fondsavanse (Mustfamilien), Lindbak-familien, Nordic Private Equity og MP Pensjon.Rapporten her. Presentasjonen her.