Ekstrem utlånsvekst for Kraft Bank

Bankferskingen åpner derfor opp for innskudd - mer enn fem måneder tidligere enn planlagt.

Bjørn Maaseides banksatsing har hatt en uttalt målsetting om å nå et utlånsvolum på 138 millioner kroner ved utgangen av 2018.Ved utløpet av oktober skulle utlånsvolumet ha nådd 77 millioner kroner.Disse målene er imidlertid blitt smashet rett i bakken.Etter at oktober var omme, var utlånet til kunder på hele 229 millioner kroner.Derfor har banken besluttet å åpne sin innskuddsløsning.- På grunn av høy vekst i utlån til kunder med økonomiske utfordringer, åpnet Kraft Bank i dag sin innskuddsløsning mer enn 5 måneder tidligere enn opprinnelig planlagt, heter det i en fersk melding fra banken.- Innskudd fra kunder vil legge til rette for å kunne fortsette veksten banken har hatt siden oppstart 29. mai 2018, heter det videre. Kraft Bank er medlem av Bankenes Sikringsfond og tar imot innskudd fra privatpersoner på mellom 50.000 kroner og 2 millioner kroner.Renten som tilbys er 2,0 prosent. Kraft Bank er notert på den norske OTC-listen, og ble sist omsatt for 7,90 kroner - 10 øre under kursen fra emisjonen i januar. Det verdsetter banken til 331,8 millioner kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også