Europeiske banker stålsetter seg før resultater

Den europeiske sentralbanken (ESB) og Det europeiske banktilsynet (EBA) legger i ettermiddag fram resultat av stresstest av 48 banker i 15 EU-land og Norge.

Børs

ESB og EBA har sjekket helsetilstanden ved 48 finanshus fra 15 land i EU og fra Norge. I denne siste såkalte stresstesten har bankmyndighetene basert seg på flere ulike scenarioer som har dannet det de kaller den hardeste testrunden som er foretatt til nå.Scenarioet omfatter Storbritannia som forlater EU uten brexitavtale, dramatisk sammentrekning av økonomien, og fall i boligmarkedet. Bekymringer rundt budsjettsituasjonen i Italia bidrar også til å gjøre testen realistisk.37 banker fra eurosonen har vært med på testen. Disse står for rundt 70 prosent av alle midler i finanssektoren i eurosonen.Ved slike stresstester får ikke finansinstitusjonene formelle ståkarakter eller stryk. Men banker som ikke klarer å oppfylle krav fra testen, risikerer å måtte øke kapitalbeholdningen sin eller å kvitte seg med risikofylte plasseringer.Stresstestsystemet ble innført i 2009 under finanskrisen.(©NTB)

esb
stresstest
bank
Nyheter
Børs