Finanstilsynet varsler tøffere krav i inkasso

Kjører for lav risikovekt på misligholdte lån.

Finanstilsynet ser at enkelte foretak bruker en risikovekt på 100 prosent for porteføljer av misligholdte lån, skriver tilsynet selv på sine hjemmeside r torsdag.Tilsynet viser til kapitalkravsforskriften § 5-11 (2), som sier at misligholdte engasjementer skal ha en risikovekt på 150 prosent med mindre engasjementet er skrevet ned med minst 20 prosent.Vurderingen er at foretak som kjøper porteføljer av misligholdte lån, skal benytte en risikovekt på 150 prosent inntil foretaket selv har gjennomført nedskrivning på sin kostpris med minst 20 prosent.Tilsynet viser i denne sammenheng til hvordan EBA (European Banking Authority) tolker bestemmelsen.- Finanstilsynet vil følge opp at norske finansforetak legger dette til grunn i praktiseringen av kapitalreglene, heter det.Tilsynet gjør samtidig oppmerksom på at såkalte «forward flow»-avtaler, som innebærer at kjøper er forpliktet til å overta lån innenfor en fastsatt tidsperiode, skal behandles etter reglene om ikke-balanseførte poster i kapitalkravsforskriften § 6-1.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også