Primærinnsider Sparebankstiftinga Hardanger («Sparebankstiftinga») solgte i går 1.000.000 egenkapitalbevis i Sparebanken Vest til kurs 52,50 kroner, går det frem av en børsmelding. Sparebankstiftinga eier etter dette salget 11.954.394 egenkapitalbevis, tilsvarende 19,83 prosent av totalt antall utstedte egenkapitalbevis i Sparebanken Vest. Hvert egenkapitalbevis i Sparebanken Vest gir én stemme på egenkapitalbeviseiernes valgmøte, men begrenset slik at ingen kan stemme for egenkapitalbevis som representerer over 15 prosent av bankens totale antall utstedte egenkapitalbevis. Daglig leder i Sparebankstiftinga Hardanger, Gunnar Skeie, er styremedlem og primærinnsider i Sparebanken Vest. Pareto Securities og Swedbank Norge gjennomførte transaksjonen for Sparebankstiftinga Hardanger.